Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Slatina nad Bebravou

V rámci projektu Fara.Sk